Każdy seks jest wandny o ile nie trzeba za niego płacić

Jedna z zasad obowiązujących w Świeckim Kościele Wandejskim.

Jednym ze sporów teologicznych jest spór o to, czy stwierdzenie to odnosi się również do seksu heteroseksualnego. Liberałowie są skłonni się zgodzić, podczas gdy ortodoksi obstają przy twierdzeniu, że nie istnieje coś takiego jak „seks heteroseksualny”, a jedynie „niewłaściwe stosunki heteroseksualne”, w związku z czym zasada ta nie obejmuje heteryków.

Ważniejsze jest jednak podstawowe przesłanie stwierdzenia, które wyklucza każdy rodzaj prostytucji.