Cintra

Cintra – właść. Centralny Indeks Transakcji, ​dawny System gospodarczy Mandragoratu Wandystanu, autorstwa Khanda. Występował w wielu wersjach, najważniejsze to przede wszystkim pierwsza, potem Cintra 2 oraz Cintra Classic, mająca być powrotem do dawnych tradycji. W międzyczasie system gospodarczy był okresowo zastępowany lub uzupełniany przez inne systemy bądź gry – SQQF (Super Kukuł Fajter), SQQF 2 (tzw. Galeony), system „Monopoly”, oraz liczne systemy Księstwa Sarmacji w okresie unii (Syriusz, Złota Wolność, DSG).