Ab Ovo

Periodyk kulturalno-polityczny wydawany w Sarmacji od 2003 roku, po kilkunastu wydaniach czasowo zawieszony, reaktywowany na krótko w 2004 roku oraz roku 2006 w Wandystanie. W AO publikowali przede wszystkim Damian Konieczny, Michaś Winnicki oraz Krzysztof Kowalczykowski.

AO w swoich cyklach artykułów prezentowało antyscholandyzm (m.in w popularnym cyklu Scholik) oraz satyryczne podejście do spraw sarmackich (m.in cykl Apers-Dałners).

Na łamach AO pojawiały się również teksty związane z problematyką historii Sarmacji (m.in. Mirabile Dictu) i Wandystanu.