Trizondal Hotel

Co jest?

Ci, których z Wandystanu przygnało w Anhalt, zamieszkawszy w opuszczonym przez obsługę i gości Trizondal Hotel (372 Genosse Pupka Strasse, Wlk. Anhalt) zainstalowali się w recepcji, biurach i pokojach. Uruchomiono basen, salę kinową, wyszabrowanym z pobliskiej stacji straży pożarnej generatorem zasilono sieć energetyczną.

GP Strasse

Widok na Genosse Pupka Strasse - po lewej gmach Trizondal Hotel

Z okien Trizondal Hotel nocami płynie muzyka i śpiew i sentymentalne wiersze. Czasem tylko słychać strzały. Niekoniecznie w powietrze.

Ludzie w kapeluszach:

Arvo Valton

Beret to też kapelusz! Mógłby powiedzieć Arvo Valton