Języki

Językami Anhaltu są: łamany węgierski, polski z naleciałościami węgierskiego, postromantyczny bełkot i poglish. Chyba.

Ludzie w kapeluszach:

Joe Hill

Joe Hill czyli kolejny człowiek w fajnym kapeluszu