Plakaty

Ze względu na powszechną dostępność murów w Zongyi, plakatowanie i akcje społeczne wyrażane w formie plakatów są tu bardzo popularne. Służą one zarówno komunikacji od Partii do Ludu, jak i rozpowszechnianiu najważniejszych informacji na temat bieżących wydarzeń na świecie i w kraju. Plakaty pozwalają zbliżyć Partię do szerokich mas pracujących i lepiej zrozumieć potrzeby Ludu, Lud natomiast jest nieustannie uświadamiany politycznie o walorach Zongyi Ludowo-Demokratycznej oraz uczulany przed wrogimi imperialistami i monarchofaszystami.

Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi plakatami z Ludowego Archiwum Informacji.


Plakat

Plakat

Plakat

Plakat

Plakat

Plakat