Współpraca

Towarzysze!

Gorąco zapraszamy do współpracy w tworzeniu narracji i grafiki regionu SoGo, dwumiasta Sodomy i Gomory, tajemniczych i nie dających się wyjaśnić racjonalnie badań prowadzonych w ruinach Frodowic. Zachęcamy do tworzenia poezji i literatury, pieśni, piosenek, krzyżówek, rebusów! Tutaj można zamieszczać takie zdobycze rewulucji kulturowej, można tworzyć odrębne dla nich strony (np. Park Poezji Maszynowej w Gomorze), czy jakkolwiek co tylko chcecie. Gdzie to nadsyłać? Do społeczności Wandystanu, na ichniejsze adresy, od Listy Dysykusyjnej Mandragoratu Wandystanu po oficjalne skrzynku kontaktowe władzy ludowej. Śmiało! Nie wstydźcie się, nie krępujcie! Pornosocjalizm jest wielki! Na zachętę publikujemy co następuje:

Mini-Krzyżówka tow. Hauerbacha!

         |  |
         1|[ ]|[ ][ ][ ][ ]
       2[ ]|[ ]|[ ][ ][ ]
      3[ ][ ]|[ ]|[ ][ ]
    4[ ][ ][ ]|[ ]|[ ]
   5[ ][ ][ ][ ]|[ ]|
         |  |

Hasła wpisujemy poziomo:

 1. Przedmiot kultu w pornosocjaliźmie.
 2. Ulubiony przysmak mieszkańców Sodomy i Gomory.
 3. Zakończony żołędziem.
 4. Narząd kontrolowany przez inspektorów w Gomorze.
 5. to samo co powyżej.

Litery z góry na dół w oznaczonym polu utworzą rozwiązanie.