Uchwała Rady Rewolucyjnej nr 5 o tymczasowej ordynacji wyborczej

Akt przemianowany: → Uchwała Rady Rewolucyjnej nr 5 o ordynacji wyborczej