Postanowienie Trybuna nr 41 o zarządzeniu wyborów

Genosse-Wanda-Stadt, 4.03.2018

1.

(w brzmieniu ustalonym P. Trybuna 42 ws. kor. kal. wyb. z dn. 12.03.2018 r.)

2.

Postanowienie wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

3.

Pamiętacie, jak ostatnio podobne postanowienie wydałem przez pomyłkę jako edykt prezydencki? Płonę ze wstydu do dziś.

Jezus Ipanienko, Trybun