Postanowienie Trybuna nr 42 w sprawie korekty kalendarza wyborczego

Genosse-Wanda-Stadt, 12.03.2018

1.

Wprowadza się następującą korektę do postanowienia Trybuna nr 41 o zarządzeniu wyborów z dnia 4 marca Anno Wandini 2018:

wyrażenie o treści

"Harmonogram wyborów ustala się na następujący: zbieranie kandydatur w dniach 8-11 marca; wybory w dniach 12-13 marca"

zyskuje brzmienie

"Harmonogram wyborów ustala się na następujący: zbieranie kandydatur w dniach 8-11 marca; wybory w dniach 13-14 marca".

2.

Postanowienie wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

Jezus Ipanienko, Trybun