Postanowienie Prezydenta w sprawie powołania członkini Wandejskiego Ośrodka Studiów Strategicznych

Genosse-Wanda-Stadt, 3 X 2017

1.

Na podstawie pkt. 3. Edyktu Prezydenta o WOSS powołuję na członkinię i włączam w skład Wandejskiego Ośrodka Studiów Strategicznych obywatelkę:
– tow. Polynę V.

2.

Składam samokrytykę z powodu tego, że zapomniałem dodać Towarzyszkę od razu.

3.

Postanowienie wchodzi w życie w tej chwili.

Jezus Ipanienko, Wiceprezydent