Edykt Prezydentki w sprawie zmiany trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych

GWS, 5 stycznia 2015 r.

Artykuł 6. Edyktu Prezydentki w sprawie określenia organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych z dn. 29 września 2014 r. przyjmuje brzmienie:

Rada Komisarzy Ludowych obraduje na forum odpowiedniej kooperatywy w Systemie Kolektywnej Organizacji Komunistów. Obrady Rady Komisarzy Ludowych są zamknięte dla publiczności; uprawnieni są do udziału w nich Komisarze Ludowi powołani przez Prezydenta oraz inne osoby przez niego wskazane.

Edykt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
Prezydentka Mandragoratu Wandystanu