Bujryk Illianowiczańskich Żuzów Krakozji

Bujryk uchwalony dnia 4 lipca 2017 roku na mocy UChL nr 13 o autonomii Krakozji.

ART. 1.

Illianowiczańskie Żuzy Krakozji są okręgiem autonomicznym Ludu Krakozów, siostrzanie zjednoczonym z Mandragoratem Wandystanu.

ART. 2.

Każdy człowiek posiada wszelkie wolności i prawa, które gwarantuje ustawodawstwo Illianowiczańskich Żuzów Krakozji oraz Mandragoratu Wandystanu.

ART. 3.

Ustrojem politycznym Illianowiczańskich Żuzów Krakozji jest demokratyczna federacja wolnych żuzów i wolnych plemion.

ART. 4.

Wszelka władza należy do Ludu Krakozów, a każdy człowiek może dołączyć do Ludu Krakozów.

ART. 5.

Władzę ustawodawczą sprawuje ogół obywateli Krakozji.

ART. 6.

Władzę wykonawczą sprawuje Żuzdarbasza. Żuzdarbaszę wybiera i odwołuje ogół obywateli Krakozji.

ART. 7.

Bujryk wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


БҰЙРИК
ІЛЛЯНОВІЧЛИК ЖҮЗДАР КРАКОЗИЯ

БӨЛ I.

Ілляновічлик Жүздар Кракозия бір аутономіялик бөлген Кракози Адамдар, аблауек лешганлик Мандрагоратмен Уандистанмен.

БӨЛ II.

Кетірлик адам бір кетірликиң өзгүрдариң жен дұгрұдариң, чімдариң кепіл хакли Ілляновічлик Жүздар Кракозия жен хакли Мандрагорат Уандистан.

БӨЛ III.

Демократіялик федерація тенлик жүздар жен тенлик тайпдар бір дүзен сіясілик Ілляновічлик Жүздар Кракозия.

БӨЛ IV.

Кетірлик сизгиз тегішлі Кракозиниң Адамдариң жен кетірлик адам косиу катилмак Кракозиниң Адамдариң.

БӨЛ V.

Бүтүн уатандашдар Кракозия яп ясамалик сизгиз.

БӨЛ VI.

Жүздарбаши яп іжралик сизгиз. Бүтүн уатандашдар Кракозия сечер жен сілін Жүздарбаши.

БӨЛ VII.

Бұйрик гірі өмирда гүнмен сұнұммен.