Ustawa Churału Ludowego nr 13 o autonomii Krakozji

ART. 1.

Mając na uwadze dorobek kulturowy, odrębność etniczno-językową i słuszny zapał rewolucyjny mieszkańców Illianowiczańskich Żuzów Krakozji, nadajemy ich organizacji politycznej status Okręgu Autonomicznego.

ART. 2.

Uznajemy za obowiązujący podstawowy akt prawny Illianowiczańskich Żuzów Krakozji Bujryk, znajdujący się w załączniku nr 1.

ART. 3.

Zobowiązujemy Drogiego Lidera do niezwłocznego wydania w drodze obwieszczenia listy istniejących wspólnot terytorialnych, uwzględniającej O.A. Illianowiczańskich Żuzów Krakozji.


ZAŁĄCZNIK NR 1

BUJRYK ILLIANOWICZAŃSKICH ŻUZÓW KRAKOZJI

ART. 1.

Illianowiczańskie Żuzy Krakozji są okręgiem autonomicznym Ludu Krakozów, siostrzanie zjednoczonym z Mandragoratem Wandystanu.

ART. 2.

Każdy człowiek posiada wszelkie wolności i prawa, które gwarantuje ustawodawstwo Illianowiczańskich Żuzów Krakozji oraz Mandragoratu Wandystanu.

ART. 3.

Ustrojem politycznym Illianowiczańskich Żuzów Krakozji jest demokratyczna federacja wolnych żuzów i wolnych plemion.

ART. 4.

Wszelka władza należy do Ludu Krakozów, a każdy człowiek może dołączyć do Ludu Krakozów.

ART. 5.

Władzę ustawodawczą sprawuje ogół obywateli Krakozji.

ART. 6.

Władzę wykonawczą sprawuje Żuzdarbasza. Żuzdarbaszę wybiera i odwołuje ogół obywateli Krakozji.

ART. 7.

Bujryk wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.