Ninel

Wandejskie i zarazem realowe (tfu!) imię uniseksowe; „Lenin” czytane od tyłu.

Wybrane najpiękniejszym imieniem rewolucyjnym przez czytelników czasopisma Internationalista w roku 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 oraz 2018.

Znanymi imiennikami są: