Alojzy

Imię pochodzi z czasów towarzysza Wandy; upamiętnia łącznika KPS, który każdą transmisję rozpoczynał sakramentalnym „Allô, allô? Tu Radio Wolna Sarmacja!”. Towarzysz Alojzy został zamordowany przez monarchofaszystowskich oprawców, podczas słusznej dziejowo i ze wszech miar szczytnej akcji ekspropriacyjnej w jednej z gellońskich wsi, gdy − zbyt zajęty uświadamianiem klasowym pewnego ośmiolatka sam na sam w stodole − nie zdążył oddalić się razem ze swoim oddziałem przed nadejściem szkolandzkich wojsk okupacyjnych.

Osoby o tym imieniu zazwyczaj charakteryzuje to, co ich patrona − ofiarność, gotowość niesienia pożogi rewolucji w najdalsze zakątki v-świata i szczególna miłość do dzieci.

Imienin nie obchodzi, bo to burżuazyjny wynalazek.