Franciszek

Imię popularne od czasów przed urodzeniem Wandy wśród proletariatu miast i wsi. Oznacza w języku starorarogońskim "Człowiek Wolny". Najbardziej znany nosiciel imienia to prof. Franciszek Modrzew, historyk i badacz wszechstronny, profesor Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Soli, Politechniki Precelkchandzkiej, Konserwatorium Muzycznego w Wałbrzychu, Uniwerrsytetu Ojca Acjo, rektor Politechniki Precelkhandzkiej i Akademii Awary Północnej, kaweler wielu orderów, porucznik SAL