hooYa!

Spopularyzowane przez towarzyszkę Wileńską określenie serwisu Yahoo!, będącego od 2003 do 2018 r. dostawcą systemu LDMW. ​Krytykowany za słabe międzymordzie ​listy ​i problemy z kodowaniem maili.