Międzymordzie

Międzymordzie – (dream. ​interface) lokalne określenie interfejsu, najczęściej stosowane w kontekście LDMW ​i hooYa!​.