Kibuc Zejn Wanda

Kibuc Zejn Wanda jest żydowskim spółdzielczym gospodarstwem rolnym urzeczywistniającym zasady Wandyzmu-Syjonizmu na łonie Idei Żuczek. Położony jest w Zongyi, na pograniczu z Al Rajnem. Ze względu na lokalizację wieś nazywana jest Bramami Wandy lub Bramami Zongyi.

Więcej informacji: strony kibucu

Zongyańska Republika Ludowo-Demokratyczna