Winnicka Proletariacka Republika Demokratyczna

Winnicka Proletariacka Republika Demokratyczna — niepodległe państwo powstałe w kwietniu 2014, jako awangarda niepodległości Mandragoratu Wandystanu, ogłoszona przez przeciwników unii z Sarmacją. Po ogłoszeniu niepodległości przez MW wróciła w jego granice, co zatwierdził Traktat Skoroszański, który nadał WPRD status okręgu autonomicznego.

Z dniem 18 listopada 2017 roku zlikwidowana na mocy uchwały Rady Delegatów Robotniczych i Włościańskich.