Dekhandyzacja

Proces następujący w latach 2013-2015 r., będący reakcją na antywandejskie działania księcia Piotra Grzegorza. W efekcie wszystkie nazwy nawiązujące do osoby mandragora Khanda były korygowane na nawiązujące do towarzysza Urbana.

Szersza i nie wdrożona nigdy w pełni koncepcja dekhandyzacji miała obejmować całkowite zastąpienie w przekazach historycznych mandragora Khanda - mandragorem Urbanem i przypisania zasług Urbanowi, a wad i zdrad - Khandowi. Ostatecznie ten scenariusz nigdy nie został wdrożony, choć - co ciekawe - znalazł nieoczekiwane poparcie ze strony samego tow. Khanda, który sam poprosił o zmianę swoich danych osobowych w systemach wandejskich na Piotr Urban.

Warto zauważyć pewne humorystyczne aspekty procesu. Przykładowo zamiana dotychczasowej nazwy miasta Precelkhanda na obecna formę Precelourbańsk niezamierzenie doprowadziło do sytuacji, w której oba człony nazwy nawiązują do tej samej osoby, tj. Tomasza "Precelika" Urbana.