Komunistyczna Partia Sarmacji

w skrócie KPS - rewolucyjna partia działająca w Księstwie Sarmacji.

W historii przedinternetowej KPS działała od końca XIX w. do lat 70 XX wieku, założona przez tow. Zenona Przepżechowicz ps. "Wanda". Stawiała opór okupacji scholandzkiej, a następnie dyktatorskim rządom księcia Mikołaja Mikołaja, ponownie agresji Scholandzkiej w okresie Wielkiej Wojny i siłom monarchofaszystowskim po wojnie.

W latach 2002-2004 funkcjonowała w Sarmacji jako lewicowa opozycja. Wybitni działacze tego okresu to Michaś Winnicki pseud. "Janek Krasicki", Damian Konieczny pseud. "Mirthrandil" (skażony odchyleniem oralno-narodowym, twórca rozłamowej KPS - Acjo), Tomasz Goliński pseud. "Marcusler'" i inni.

Pod koniec 2004 współtworzył rząd z libertariańskim Ruchem Wolnej Sarmacji. W efekcie przewrotu dokonanego przeciwko rządowi przez księcia Piotra Mikołaja, członkowie rządu i koalicji ogłosili powstanie Mandragoratu Wandystanu, niemal w całości przechodząc do nowego, wolnego państwa.

KPS jako partia kilkakrotnie powracała, min. za rządów Piotra II Grzegorza z udziałem Defloriusza Dymana Wandera oraz Miszy Kaku.

Linki