Katastrofa sierpecka

Katastrofa sierpecka to wydarzenie polityczne z czasów Drugiego Zjednoczenia.

Obywatele Piotr Mikołaj oraz MAP, twarde jądro grodziskiej elity, podróżowali 15 września 2012 na minizjazd mikronautów w realu, gdy pod Sierpcem rozbili swojego Fiata Stilo. O przebiegu katastrofy sarmacką publikę informował Defloriusz Dyman Wander.

Katastrofa stała się przyczyną rozlicznych spekulacji. Do dziś nie wiadomo, kto stał za spowodowaniem wypadku, choć wielokrotnie deklarowano powoływanie kolejnych komisji wyjaśniających oraz odkrywanie nowych wątków i śladów.

Szur sierpecki
Niektórzy wciąż węszą spisek i domagają się wyjawienia prawdy