Iwokod

Iwokod – określenie kodu stron i systemów gospodarczych, który charakteryzuje się (wedle purystów) słabą i mało wydajną składnią. Jego niewątpliwą zaletą jest natomiast to, że jest i działa, podczas gdy kod purystów powstaje średnio co dwa tygodnie na nowo i rzadko kiedy funkcjonuje gdziekolwiek. Źródłem jest kod systemu SKOK Żenady pisany przez inżyniera Zwella. Wcześniej używano analogicznego słowa khandokod​, od legendarnie chaotycznego kodu tow. Khanda.