Engels

Engels — waluta Mandragoratu Wandystanu. Jego symbolem jest znak ɇ. 1 engels dzieli się na 100 kimów.

Początkowo jeden engels równy był 1,2 libertów. Później kurs obu walut zrównano w stosunku 1:1, pomnażając liczbę engelsów na kontach mieszkańców Wandystanu trzykrotnie. Obecnie, engels nie jest połączyny żadnym stałym kursem z jakąkolwiek inną walutą.

W systemie Cintra 2, jeden engels miał swoją równowartość w jednej jarudze złota.

Na banknotach umieszczone są słynne postaci z historii Wandystanu. Z częścią z nich można zapoznać się na specjalnej stronie.


Istniał także engels ciprofloksjański z dodatkowym oznaczeniem CHF, do czasów wprowadzenia w Ciprofloksji nowej waluty – putra. Jednemu engelsowi wandejskiemu odpowiadało wtedy 17 320 engelsów CHF.