Strona główna

Kancelaria Prezydentki jest urzędem powołanym do obsługi administracyjnej prezydentki Mandragoratu Wandystanu.

Prezydentką lub Prezydentem Wandystanu jest demokratycznie wybieranym zwierzchnikiem lub zwierzchniczką aparatu administracyjnego Wandystanu, stoi na czele Rady Komisarzy Ludowych oraz reprezentuje Mandragorat poza jego granicami.

Aktualnie urzędującą Prezydentką jest Droga Liderka Polyna, zaprzysiężona 30 lipca roku wandejskiego 2018.