Strona główna

Kancelaria Prezydenta jest urzędem powołanym do obsługi administracyjnej prezydenta Mandragoratu Wandystanu.

Prezydent Wandystanu jest demokratycznie wybieranym zwierzchnikiem aparatu administracyjnego Wandystanu, stoi na czele Rady Komisarzy Ludowych oraz reprezentuje Mandragorat poza jego granicami.

Aktualnie urzędującym prezydentem jest Jezus Ipanienko.

Drogi Lider Jezus Ipanienko
Oficjalny portret Drogiego Lidera

Ramka na obrazy udostępniona przez Wellcome Library, London na zasadach licencji CC BY 4.0.