Strona główna

Kancelaria Prezydenta jest urzędem powołanym do obsługi administracyjnej prezydenta Mandragoratu Wandystanu.

Prezydent Wandystanu jest demokratycznie wybieranym zwierzchnikiem aparatu administracyjnego Wandystanu, stoi na czele Rady Komisarzy Ludowych oraz reprezentuje Mandragorat poza jego granicami.

Jak na razie ostatnim urzędującym prezydentem był Jezus Ipanienko, który zakończył II kadencję 13 sierpnia 2018. Nowy Drogi Lider zostanie niebawem wyłoniony w wyborach.