Reaktywacja i nowy kształt SB MW

Opis projektu: Projekt zakłada modernizację SB - tj. jej reorganizację, usprawnienie, przygotowanie nowych kierunków działań. Prezydent ma swoje pomysły i podrzuci je nowemu Szefowi SB, który zajmie się ich realizacją. O kształcie SB można się nieco dowiedzieć na podstawie ustawy o SB, która znajduje się w Dzienniku Praw.