Powszechne szkolnictwo

Opis projektu: Przerażające jest to jak wielu Wandejczyków mało wie o swoim kraju. Dlatego też rozpoczęła się ścisła współpraca na linii prezydent MW - KL ds WDN i Edukacji. Efektem prac tow. Czarneckiego jest Elementarz Wandejski, a także program edukacji. Teraz prezydent zajmie się napisaniem ustawy o edukacji, w której zawarty zostanie obowiązek powszechnego szkolnictwa, a także egzaminy, program kształcenia itd.