Międzynarodowa Agencja Informacyjna

Opis projektu: Wpadłem na pomysł utworzenia Agencji Informacyjnej zrzeszającej dziennikarzy z wielu mikronacji. Agencja ta publikowałaby na swoich stronach internetowych wiadomości zamieszczane przez w.w. dziennikarzy, np. w formie kilkuzdaniowych depeszy i skrótów wydarzeń. Dzięki czemu np. ja jako dziennikarz Wandejski mógłbym wejść na stronkę agencji, uzyskać jakiś zarys informacji np. z Księstwa Sarmacji i opublikować go (oczywiście po zadaniu sobie trudu pobieżnej chociaż weryfikacji) w Wandejskich mediach. Na tej podstawie mógłby też jakiś dziennikarz, dajmy na to dreamlandzki, pisać artykuł w tej samej sprawie, albo wiedziałby chociaż, że ma wejść na stronkę Sarmacji, bo się coś dzieje i warto zareagować.

Plusy:

Minusy:

Plan realizacji projektu

  1. Uzyskanie namiarów i skontaktowanie się z wieloma dziennikarzami w innych mikronacjach celem zasięgnięcia opinii i możliwości podjęcia współpracy na tym polu.
  2. Przygotowanie regulaminu i szczegółowego planu działania organizacji.
  3. Zlecenie wykonania strony, wykup domeny i umieszczenie jej na niezależnym od mikronacji serwerze.
  4. Rozpoczęcie publikacji depesz.
  5. Szeroka kampania wokół projektu mająca na celu zachęcanie innych dziennikarzy do publikacji depesz.