Baza danych KLdsZ

Opis projektu: Projekt zakłada stworzenie bazy danych dostępnej online zawierającej wszystkie dane potrzebne do sprawnego prowadzenia polityki zagranicznej (imiona i nazwiska ważnych urzędników, numery ww, adresy mailowe, strony www, adnotacje urzędowe itd.). Projekt został już wykonany i wciąż jest aktualizowany o nowe dane. Niebawem pomocna w tym będzie Wandejska SB. Dostęp do stron mają 3 osoby - prezydent i KLdsZ, ale także Mandragor, który umożliwi sprawne przekazanie dostępu do stron z chwilą zmiany władzy.