w przygotowaniu

  1. Umowa pomiedzy Mandragoratem Wandystanu a Wolną Republiką Morwanu z dnia 30.07.2007 r.

  2. Umowa Gospodarcza z Austro-Węgrami z dnia 16.11.2007 r.