Zarządzenie TL nr 1/11/07 - REGULAMIN UCZESTNIKÓW OBRAD CHURAŁU LUDOWEGO

"REGULAMIN UCZESTNIKÓW OBRAD CHURAŁU LUDOWEGO"

§ 1 Miejsce prowadzenia obrad

 1. Obrady odbywają się na Forum ChL.
 2. Strona internetowa Forum ChL to: www.chural.fora.pl

§ 2 Uczestnicy obrad

 1. Uczestnikami obrad są: kwiatoni, trybun, a także osoby mające upoważnienie Trybuna

§ 3 Debata publiczna

 1. Ustanawiana jest przez Trybuna Ludowego na wniosek mieszkańca Mandragoratu Wandystanu.
 2. Odbywa się na LDMW.
 3. Uczestnikami są wszyscy mieszkańcy MW, zapisani na LDMW.
 4. W pozostałych przypadkach funkcjonują takie same zasady jak w debatach zwykłych.

§ 4 Zasady formatowania tekstu

 1. Staramy się trzymać głównego tematu. Nadmierne wypowiedzi niewnoszące nic do tematów będą naruszeniem.
 2. Wypowiadamy się tak, by inni towarzysze mogli odczytać to co napisaliśmy, dlatego pilnujemy, by nie było problemów z kodowaniem, a jeżeli nie da się ich uniknąć to nie używamy polskich znaków.
 3. Językiem obowiązującym jest język polski.
 4. W razie jakichkolwiek problemów z formatowaniem pomocą w miarę możliwości służy Trybun Ludowy.

§ 5 Zasady pozostałe dotyczące wyłącznie kwiatonów i Trybuna

 1. Jeżeli nie jesteśmy zapisani na Forum ChL - robimy to czym prędzej, najlepiej na kilka dni przed rozpoczęciem kadencji.
 2. Jeżeli wyjeżdżamy na urlop sygnalizujemy to na Forum ChL (w dziale

"Pozostałe sprawy") lub LDMW.

 1. Zabieramy głos we WSZYSTKICH debatach. Jeżeli nie mamy zdania w danym temacie sygnalizujemy to. Niech wyborcy widzą.
 2. Głosujemy we WSZYSTKICH głosowaniach. Jeżeli nie jesteśmy w stanie

zdecydować czy jesteśmy "za", czy "przeciw" to wybieramy opcję "wstrzymuję się". Wbrew pozorom nie dla wszystkich to jest oczywiste.

 1. Okres trwania debaty nie jest narzucony. Jednak nie powinna ona trwać dłużej niż dwa tygodnie, chyba, że temat wciąż jest aktywny lub

pracę nad projektem zostały zawieszone.

 1. Głosowania winny trwać co najwyżej 3 dni, choć w uzasadnionych przypadkach (usprawiedliwiona nieobecność kilku kwiatonów, trybuna itp.)

mogą trwać dłużej.

 1. Prawo do tworzenia nowych tematów w działach: "Skład" oraz "Prace"

przysługuje wyłącznie Trybunowi Ludowemu, bądź osobie przez Trybuna upoważnionej.

 1. Dział "Pozostałe sprawy" służy do przekazywania informacji nie związanych z toczącymi się debatami (np. o urlopach, wnioski do Trybuna itp.).

§ 6 Zasady karania za niestosowanie się do punktów regulaminu

 1. O sile naruszenia niniejszego regulaminu i rodzaju zastosowanej kary, decyduje Trybun Ludowy będący demokratycznie wybranym przewodniczącym Churału Ludowego.

2.Możliwe kary (od najmniej do najbardziej dotkliwej:

wezwania

Ludowy, do Pretora.

§ 7 Przepisy końcowe

 1. W przypadkach nieobjętych zarządzeniem obowiązuje prawo Mandragoratu Wandystanu.

§ 8 Przepisy wprowadzające zarządzenie

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  2.Moc prawną traci Zarządzenie TL nr 1/08/07 "Regulamin uczestników obrad Churału Ludowego"

  1. Kwiatonom i kwiatonom - elektom przysługuje prawo zgłaszania poprawek do zarządzenia, jednak decyzja o ich wprowadzeniu należy wyłącznie do Trybuna.

Łukasz Kłodecki - Magov Trybun Ludowy GWS, 8 listopada 2007 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Znaczniki stosowane na Forum ChL przed tematem zasadniczym:

oryginał zarządzenia