Zarządzenie TL nr 1/08/07

ZARZĄDZENIE TRYBUNA LUDOWEGO NUMER 1/08/07

"REGULAMIN UCZESTNIKÓW OBRAD CHURAŁU LUDOWEGO"

§ 1 Miejsce prowadzenia obrad

 1. Obrady odbywają się na LDChL.
 2. Strona internetowa LDChL to: http://groups.yahoo.com/group/wandystan-chural/
 3. Adres mejlowy LDChL to: wandystan-chural@yahoogroups.com

§ 2 Uczestnicy obrad

 1. Uczestnikami obrad są: kwiatoni, trybun, a także osoby mające upoważnienie Trybuna

§ 3 Debata publiczna

 1. Ustanawiana jest przez Trybuna Ludowego na wniosek mieszkańca Mandragoratu Wandystanu.
 2. Odbywa się na LDMW.
 3. Uczestnikami są wszyscy mieszkańcy MW, zapisani na LDMW.
 4. W pozostałych przypadkach funkcjonują takie same zasady jak w debatach zwykłych.

§ 4 Zasady formatowania tekstu

 1. Staramy się trzymać głównego tematu. Nadmierne wypowiedzi niewnoszące nic do tematów będą naruszeniem.
 2. Wypowiadamy się tak, by inni towarzysze mogli odczytać to co napisaliśmy, dlatego pilnujemy, by nie było problemów z kodowaniem, a jeżeli nie da się ich uniknąć to nie używamy polskich znaków.
 3. Przy zakładaniu nowego wątku na LDChL korzystamy ze znaczników przedstawionych pod adresem:http://groups.yahoo.com/group/wandystan-chural/message/1176 (a także w załączniku do niniejszego zarządzenia) w celu wyraźnej segregacji tematów.
 4. Językiem obowiązującym jest język polski.
 5. W razie jakichkolwiek problemów z formatowaniem pomocą w miarę możliwości służy Trybun Ludowy.

§ 5 Zasady pozostałe dotyczące wyłącznie kwiatonów i Trybuna

 1. Jeżeli nie jesteśmy zapisani na LDChL - robimy to czym prędzej, najlepiej na kilka dni przed rozpoczęciem kadencji.
 2. Jeżeli wyjeżdżamy na urlop sygnalizujemy to na LDChL lub LDMW.
 3. Zabieramy głos we WSZYSTKICH debatach. Jeżeli nie mamy zdania w danym temacie sygnalizujemy to. Niech wyborcy widzą.
 4. Głosujemy we WSZYSTKICH głosowaniach. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zdecydować czy jesteśmy "za", czy "przeciw" to wybieramy opcję "wstrzymuję się". Wbrew pozorom nie dla wszystkich to jest oczywiste.
 5. Okres trwania debaty nie jest narzucony. Jednak nie powinna ona trwać dłużej niż dwa tygodnie, chyba, że temat wciąż jest aktywny lub pracę nad projektem zostały zawieszone.
 6. Głosowania winny trwać conajwyżej 2 dni, choć w uzasadnionych przypadkach (usprawiedliwiona nieobecność kilku kwiatonów, trybuna itp.) mogą trwać dłużej.

§ 6 Zasady karania za niestosowanie się do punktów regulaminu

1.

 O sile naruszenia niniejszego regulaminu i rodzaju zastosowanej kary, decyduje Trybun Ludowy będący demokratycznie wybranym przewodniczącym Churału Ludowego.

2.

 Możliwe kary (od najmniej do najbardziej dotkliwej:

* reprymenda prywatna - udzielana za pomocą e-maila oraz wybranego komunikatora internetowego lub telefonu, nie jest ogłaszana publicznie, jeżeli odniesie skutek
* reprymenda na LDChL - jeżeli reprymenda prywatna nie odniesie skutku - niech towarzysze wiedzą, że coś jest nie tak.
* reprymenda na LDMW - niech cały Lud wandejski wie, że coś jest nie tak.
* wniosek o odwołanie ze stanowiska kwiatona i rozporządzenie plebiscytu w tej sprawie - ostateczność, jeżeli kwiaton nie reaguje na reprymendy i wezwania
* sprawa karna przed Sądem Ludowym - w szczególnych przypadkach, gdy zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa socjalistycznej ojczyzny ludowej.
 1. W przypadku niezgadzania się z zastosowaną karą przysługuje odwołanie do Mandragora Jutrzenki, lub, jeżeli sprawa trafiła przed Sąd Ludowy, do Pretora.

§ 7 Przepisy końcowe

 1. W przypadkach nieobjętych zarządzeniem obowiązuje prawo Mandragoratu Wandystanu.

§ 8 Przepisy wprowadzające zarządzenie

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Moc prawną tracą:

  • Zarządzenie z dnia 14. lipca 2007 r. "O sposobie prowadzenia debat przez Churał Ludowy"
  • Zarządzenie z dnia 31. lipca 2007 r. "O zmianie sposobu prowadzenia obrad Churału Ludowego"
   1. Kwiatonom i kwiatonom elektom przysługuje prawo zgłaszania poprawek do zarządzenia, jednak decyzja o ich wprowadzeniu należy wyłącznie do Trybuna.

Osoby niezadowolone z niniejszego zarządzenia pouczam, że istnieje możliwość odwołania Trybuna Ludowego na mocy Konstytucji Mandragoratu Wandystanu. Wystarczy wystosować prośbę do Cenzora w tej sprawie. Aktualnie funkcję Cenzora pełni Paweł Ciupak-Radetzky. Jednocześnie przepraszam za tak oficjalną formę zarządzenia. Ale ćwiczę w sobie taki styl wypowiedzi ;) Może się przyda.

PODPISANO

Arkadij Michaiłowicz Magov-Radetzky

TRYBUN LUDOWY

GWS, 23. sierpnia 2007 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Znaczniki stosowane na LDChL przed tematem zasadniczym:

* [LD] - sprawy techniczne związane wyłącznie z LDChL, dotyczące administracji nią i usprawniania pracy Churału.
* [Arch] - sprawy archiwalne wyciągnięte z dawnych okresów, odkurzone, by mogły zostać odczytane na nowo lub po prostu dla uporządkowania zamkniętych spraw.
* [D] - debaty, dyskusje dotyczące określonego tematu
* [G] - głosowania rozpoczęte/zakończone dotyczące odpowiedniej sprawy