Zarządzenie TL 2/11/07 - zmiana Regulaminu uczestników obrad Churału Ludowego

ZARZĄDZENIE TRYBUNA LUDOWEGO NUMER 2/11/07

W sprawie wprowadzenia poprawek do Regulaminu uczestników obrad Churału Ludowego.

Art. 1. § 1 ust. 2. "Regulaminu uczestników obrad Churału Ludowego" otrzymuje następujące brzmienie: "2. Strona internetowa Forum ChL: http://chl.wandystan.only.pl/forum/ ."

Art. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Łukasz Kłodecki Trybun Ludowy

oryginał zarządzenia