Wyrok Trybunału Rewolucyjnego ws. Helmuta Walterycza

Wyrok w Imieniu Ludowej Sprawiedliwości.

Trybunał Rewolucyjny w składzie:

Po zapoznaniu się z zeznaniami obu stron oświadcza co następuje:

***

***

***

***

***

Z wandejskim pozdrowieniem, (-) S. D. Zwell