Wyrok Trybunału Ludowego im. Strażaków Karlina

Genosse Wanda Stadt, 26.08 AW 2016

WYROK

Trybunał Ludowy im. Strażaków Karlina w imieniu ludu wandejskiego orzeka:

**

**

**

Oby ich kara przysłużyła się dalszemu harmonijnemu rozwojowi Mandragoratu!

(-) Michaelus, przewodniczący Trybunału Ludowego im. Strażaków Karlina
(-) Bonawentura, oskarżyciel Trybunału Ludowego im. Strażaków Karlina