Wszystkie postanowienia

Towarzysze! Tutaj znajdują się postanowienia wysokich urzędników państwowych, tj. prezydenta, trybuna, cenzora, pretora, mandragorów, a także postanowienia Sądu Ludowego. Pozycje wpisywane są osobno dla każdego z organów. Najpierw podane jest trzyliterowe oznaczenie urzędnika, a po nim następuje czterocyfrowy numer pozycji. Przykładowe postanowienie prezydenta numer 4 będzie oznaczone jako PRZ0004. Oznaczenia urzędów są następujące:

d) PRT - pretor

e)SDL - Sąd Ludowy

f)MAN - mandragor