Wspólna deklaracja o uregulowaniu stosunków między Winktown a Wandystanem

Wolna Republika Winktown,
reprezentowana przez Otto von Tellera, oraz

Mandragorat Wandystanu,
reprezentowany przez prezydentkę Paulinę Natalię Wileńską

postanawiają u uznaniu zawartych kiedykolwiek umów międzynarodowych między oboma państwami, a w szczególności:

  1. Traktatu z dnia 28 czerwca 2009,
  2. Traktatu o Siostrpaństwach z dnia 16 lipca 2009,
  3. Paktu obronnego z dnia 23 lipca 2009,

za nadal ważne i obowiązujące.

Deklaracja nabiera mocy z chwilą opublikowania jej w miejscach publicznych obu państw.

(—) Otto von Teller,
przywódca Winków

(—) Paulina Natalia Wileńska,
prezydentka Mandragoratu Wandystanu