Ustawa o ustaleniu nazw geograficznych

z dnia 2 listopada 2014 r.

Art. 1.

Ustala się nazwę wyspy leżącej w archipelagu Wysp Czerwonego Przylądka pomiędzy Wyspą Świeckiego Michasia a wyspą Engels (dotychczas Wyspa Czerwonego Przylądka) na Wyspa Świeckiego Żenady.

Art. 2.

Ustala się nazwę miejscowości leżącej na wyspie Marks na północny wschód od Winnicy-Radziecka (dotychczas Golądkowo) na Paulinówka.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej uchwalenia.