Umowa między Mandragoratem Wandystanu a Winnicką Proletariacką Republiką Demokratyczną

Umawiające się Strony o Nieokreślonym Wzroście, czyli Mandragorat Wandystanu, reprezentowany przez prezydenta Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego oraz Winnicka Proletariacka Republika Demokratyczna, reprezentowana przez komisarę Paulinę Natalię Wileńską, stanowią co następuje:

  1. W atmosferze wzajemnego porozumienia i braterstwa, postanawiamy o wyrażeniu wyrazów uznania dla postępowej działalności Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej jako suwerennego państwa oraz o jej włączeniu do Mandragoratu Wandystanu jako obwodu autonomicznego, obejmującego terytorium wysp Marks, Engels, Czerwonego Przylądka i śck. Michasia i z siedzibą władz w Winnicy-Radziecku.
  2. Obywatelom Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej, to jest, tow. Paulinie Natalii Wileńskiej oraz tow. Maksymilianowi Zwellowi przysługuje „Medal Bohatera Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej”. Wzór odznaczenia zostanie określony osobno.
  3. Sarmackiej Armii Ludowej i innych wandejskim służbom mundurowym nakazuje się ścisłą współpracę z jednostkami WPRD w celu zabezpieczenia granic Mandragoratu Wandystanu.

Skoroszki, WPRD, 21 lipca 2014 r.

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Prezydent
/-/ Paulina Natalia Wileńska, Komisara