Uchwała Churału Ludowego nr 1 ws. przyjęcia sprawozdania KLdsFiG

GWS, 9 stycznia 2013 r.

Art. 1.

Realizując postanowienia Edyktu Komisarza Ludowego do spraw Finansów i Gospodarki w sprawie planowanej redystrybucji środków finansowych Mandragoratu Wandystanu w miesiącu grudniu z 30.11.2012, Churał Ludowy podejmuje niniejszą uchwałę, w której PRZYJMUJE przedstawione mu sprawozdanie z realizacji budżetu na miesiąc grudzień.

Art. 2.

Towarzysz Komisarz Ludowy, tow. Katiuszyn Rewoluty Lepki, niech wypierdala!

Art. 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

/—/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki,
Przewodniczący Churału Ludowego