Uchwała Churału Ludowego, potępiająca zaniżanie standardów w stosunkach międzynarodowych

Churał Ludowy, w imieniu całego Ludu Pracującego Miast i Wsi, wzywa Drogą Liderkę do przekazania poniższego przesłania przedstawicielom Księstwa Sarmacji:

My, Lud Pracujący Wandystanu, od lat związany z sarmackim Ludem Pracującym więzami nie zawsze dla nas wygodnymi, ale nierozerwalnymi, z niepokojem obserwujemy ostatnie działania Sarmacji na arenie międzynarodowej. Żądanie zwrotu Awary Południowej, nie tylko spóźnione i źle zaadresowane, ale też wystosowane w agresywnym, buńczucznym tonie wobec państwa znajdującego się w ciężkim kryzysie ludnościowym, to działanie bez precedensu. Zaczepny i napastliwy ton, przyjęty w ostatnim czasie przez reprezentantów Księstwa Sarmacji na arenie międzynarodowej, może u wielu mniejszych państw rodzić obawy o bezpieczeństwo granic. Patrząc na dzisiejsze działania Księstwa, trudno bowiem uniknąć skojarzeń z niechlubną praktyką agresywnych inkorporacji, prowadzonych przez Sarmację w przeszłości.

Za psucie standardów uważamy także − bez względu na jakiekolwiek okoliczności − nadawanie nocie dyplomatycznej charakteru mającego pohańbić odbiorcę. Narzędzie służące do cywilizowanego rozwiązywania konfliktów bez uciekania się do tępej siły, zamienia się w ten sposób w miejsce niewybrednej działalności publicystycznej. Nie skłania to do traktowania państwa i narodu, które do takich metod się uciekają, jako skłonnych do ugody i współpracy na jakimkolwiek polu.

Lud Wandejski pozostaje życzliwym Ludowi Sarmackiemu, mimo jego stopniowego odsuwania się od rodziny narodów demokratycznych. Działań władz sarmackich jednak nie możemy akceptować i stanowczo wzywamy do zaniechania ich. Lud Wandystanu kocha wolność, która jest siłą zwyciężającą wszystko, i deptać innych wolnych narodów nigdy nie pozwoli.