Postanowienie z dnia 30. sierpnia 2007 r. w/s nadania obywatelstwa Anastazji Schafie

Nadaję obywatelstwo wandejskie Anastazji Schafie (B0443).

Przypominam, że w przedmiocie nadania obywatelstw przysługuje skarga do Mandragora Socjogramu.

Paweł Ciupak-Radetzky, pozdrawiam

Oryginał postanowienia