Postanowienie z dnia 29. sierpnia 2007 r. w/s nadania obywatelstwa Łukaszowi Kłodeckiemu

Nadaję obywatelstwo wandejskie Łukaszowi Kłodeckiemu (B0413).

Przypominam, że w sprawie nadania obywatelstw przysługuje skarga do Mandragora Socjogramu.

Paweł Ciupak-Radetzky, pozdrawiam