Postanowienie z dnia 26. lipca 2007 r. w/s nadania obywatelstwa Gerardowi Szopkowskiemu

Nadaję obywatelstwo wandejskie Gerardowi Szopkowskiemu (B0446).

Przypominam, że w sprawie nadania obywatelstw przysługuje skarga do Mandragora Socjogramu.

= = =

Ponieważ niektórzy mogliby się burzyć na nadanie obywatelstwa dopiero co zamieszkałemu, zmuszony jestem do podania uzasadnienia dla takiej decyzji: tow. Szopkowski ma już pewien staż w mikronacjach, a także zapał do pracy w odbudowywaniu Zongyi, i nie należałoby tego zapału wygaszać.

--

Paweł Ciupak-Radetzky, pozdrawiam

Oryginał postanowienia