Postanowienie z dnia 19 września 2007 r. w/s odebrania obywatelstwa Michałowi Radetzkyemu

Na postawie artykułu 42. Konstytucji ("Cenzor nadaje obywatelstwo wandejskie budowniczym państwa wandejskiego a odbiera je aktywnym uczestnikom państw obcych.") ze względu na pełnienie funkcji głowy obcego państwa odbieram obywatelstwo wandejskie Michałowi Radetzkyemu (B0408).

Przypominam, że w sprawie odebrania obywatelstwa przysługuje skarga do Mandragora Socjogramu.

Paweł Sputnik 196 Ciupak, pozdrawiam Lord Debil Aureum

Oryginał postanowienia