Postanowienie z dnia 17. lipca 2007 r. w/s nadania obywatelstwa Gromisławowi Struszyńskiemu

Nadaję obywatelstwo wandejskie Gromosławowi Struszyńskiemu (B0412).

Przypominam, że w sprawie nadania obywatelstw przysługuje skarga do Mandragora Socjogramu.

--

Paweł Ciupak-Radetzky, pozdrawiam

Povilas Čiupakas-Radetzkis, sveikintu

Oryginał postanowienia