Postanowienie z dnia 15 września 2007 r. w/s nadania obywatelstwa Kamilowi Przedniewiczowi

Nadaję obywatelstwo wandejskie Kamilowi Przedniewiczowi (B0492).

Przypominam, że w przedmiocie nadania obywatelstwa przysługuje skarga do Mandragora Socjogramu.

Paweł Sputnik 196 Ciupak-Radetzky

Oryginał postanowienia