Postanowienie prezydenta MW z dnia 12. lipca 2007 r. w/s Komisarzy Ludowych

Niniejszym przyjmuje zlozona dzisiaj dymysje Tow. Kellera ze stanowiska Komisarza Ludowego ds. Zagranicznych.

Na stanowisko KL ds zagranicznych powoluje Tow. Bruthusa Perun- Radetzky (niech mi Wanda dopomoze!).

Odwoluje ze stanowiska KL ds edukacji Tow. Bruthusa Perun- Radetzky i powoluje na to stanowisko Tow. dr net. Aleksandra Kellera.

Genosse Wanda-Stadt 12.07.2007.

podlord Bruthus Perun- Radetzky

Oryginał postanowienia